Hvad er GDPR?
GDPR står for General Data Protection Regulation og har til formål at styrke og ensrette databeskyttelsen for dig, som bor i EU. Det primære mål med indførelsen af GDPR er at sikre din kontrol over dine persondata. Samtidig har GDPR til formål at forenkle lovgivningen vedrørende international handel ved at ensrette de gældende love og regelsæt inden for EU.

Hvad er persondata?
Persondata er alle de informationer, der kan identificere dig. For eksempel dit CPR-nummer, dit navn, din fødselsdag og dine kreditkortoplysninger.

Hvordan opbevarer Selskov Elektric dine oplysninger?
Vores opbevaring og brug af dine persondata sker selvfølgelig kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi altid behandler dine persondata i overensstemmelse med ét af følgende kriterier:

Samtykke, som du har afgivet f.eks. i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen på vores hjemmeside. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage, og dine data vi således blive slettet fra vores system.
2. Nødvendig behandling, for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores produkter til dig, er vi nødsaget til at behandle dine persondata f.eks. når vi skal håndtere dine betalinger eller sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.
3. Retlig forpligtelse. Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata i en given periode. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver, at Selskov Elektric opbevarer i et år.
4. Legitim interesse. Vi kan have en såkaldt legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor Selskov Elektric anvender persondata til statistik og analyseformål for at undersøge, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for.

Vi gemmer dine informationer, således at vi kan servicere dig på den bedste og hurtigste måde. Ved at gemme dine oplysninger kan vi:

1. Administrere dine aftaler med os.
2. Kommunikere til dig om de produkter og services, du har, eller er interesseret i at have, hos Selskov Elektric.
3. Overføre detaljer om fakturering og kommunikation, så du til enhver tid er opdateret.
4. Udvikle og fejlsøge, så vi hele tiden kan arbejde på at gøre vores arbejde for dig bedre.
5. Sikre, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt af udefrakommende.
6. Dele dine informationer med nummeroplysningen, med mindre du ikke ønsker dette.
7. Sende dig markedsføring, såfremt du har givet os et samtykke.
8. Udarbejde statistik og analyser, så vi fremtidigt kan tilbyde dig endnu bedre service og produkter.
Hvor lang tid gemmer Selskov Elektric mine persondata?
Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have rettet eller slettet mine oplysninger?
Såfremt du ønsker at få rettet i dine oplysninger kan du kontakte Selskov Elektrics kundeservice på tlf: 48 20 73 00 eller på mail: info@selskov-elektric.dk. Alt efter, hvilke oplysninger du ønsker rettet eller slettet, hjælper vi dig videre.

Hvad er mine rettigheder efter d. 25. maj?
Du har følgende rettigheder i forhold til de persondata, som vi har om dig:

1. Få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig
2. Rette urigtige oplysninger (når forskellige kriterier er opfyldt)
3. Bede om, at vi begrænser brugen af dine oplysninger
4. Få slettet dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at anvende
5. Gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
6. Få dine persondata udleveret
7. Trække dit samtykke tilbage, når dine persondata bruges til direkte markedsføring
8. Ret til at dine persondata ikke bruges til automatisk behandling
Sælger Selskov Elektric mine oplysninger til 3. part?
Nej, Selskov Elektric sælger ingen af dine oplysninger til 3. part.

Kontakt os endelig hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan fange os på mail info@selskov-elektric.dk eller på telefon 48 20 73 00.

Med venlig hilsen

Selskov Elektric